فروش ویژه اقساطی

مراحل فروش ویژه شرکت نیکران موتور توسط نمایندگان فروش شهر تهران :  

 

1 - مراجعه به نمایندگی و ثبت نام

2 - دریافت معرفی نامه جهت مراجعه به بانک (ظرف 48 ساعت ) 

3 - مراجعه به بانک و انجام مراحل اداری مربوطه 

4 - دریافت کارت اعتباری از بانک توسط شرکت و اعلام لیست افراد به نمایندگی مربوطه 

5 - مراجعه خریدار به نمایندگی و تحویل موتورسیکلت و پرداخت الباقی مبلغی محصول به نمایندگی 

 

نمایشگاه های بنللی 

 

نمایندگی های بنللی