روز  سوم همچنان استقبال ایده آل از نمایشگاه

روز  سوم همچنان استقبال ایده آل از نمایشگاه

 

سومین روز از نمایشگاه سازمان برنامه و بودجه را در حالی پشت سر گذاشتیم که تمامی علاقه مندان به موتورسیکلت حتی برای چندمین بار به سالن اصلی می آمدند و بدون هیچ توقفی میهمان ما می شدند، باور کردنش سخت است که در این سازمان دولتی اینگونه کارمندان علاقه مند به موتورسیکلت هستند و برای دیدن آن چندین بار به ما سر می زنند !! گاها دیده می شود خانواده های خود را نیز به این غرفه می آورند و در مورد خرید موتورسیکلت ها با آنان مشورت می کنند و مردان سر درگم را همسرانشان به مسیر خرید موتورسیکلت بنللی هدایت می کنند، خدا را شاکریم جهت اینکه توانستیم در این سازمان محترم تا به اینجای کار موثر واقع شویم.