برگزاری مسابقات در چهار کلاس 125 – 250 – 600 و 1000 سی سی با شرکت کنندگانی از استانهای تهران – شیراز – اصفهان – خراسان رضوی – خوزستان و البرز صورت پذیرفت.
تیم بنلی راپیدو با موتور BENELLI TNT 250 در کلاس 250 سی سی توسط مهدی جابری موفق به کسب مقام نخست گردید.